MUINAISMUISTOJEN SUOJELU JA METALLINPALJASTIN

Lähtökohta muinaismuistokohteiden luonteelle alueella on merenpinnan korkeus ja hiekkapohja, molemmat ovat suosineet kivikautista keräily- ja pyyntikulttuuria, siihen liittyviä löytöjä Kankaanpäästä on runsaasti. Maanviljelysaikaan liittyviltä pronssi- ja rautakaudelta löytöjä on niukasti, maaperä ei ole ollut varhaiselle viljelykselle otollista.

- tunnetut muinaismuistot ovat suojeltuja ilman erillistä päätöstä tai paikalla näkyvää ilmoitusta
- metallinpaljastimen käyttö ja sen kanssa liikkuminen tunnetussa muinaismuistokohteessa on kielletty
- metallinpaljastinta ei tule käyttää 200 metriä lähempänä tunnettua muinaismuistokohdetta
- jokamiehenoikeudet eivät ulotu maaperän kaivamiseen, siihen tarvitaan maanomistajan lupa
- täytä kaivamasi kuopat ja siisti jäljet
- merkitse löydöistä muistiin paikkatiedot

- muinaismuistolain mukaan yli 100 vuotta vanhat löydöt ovat valtion omaisuutta (ellei omistajaa tunneta)
- ilmoita merkittävistä löydöistä museolle, irtolöydöt voivat kertoa laajemmasta kiinteästä muinaismuistosta
- kiinnostavia tietoja ovat myös tervahaudat, miilut, myllypaikat ja selvästi vanhat entisten torppien alueet

Tunnettujen muinaismuistokohteiden sijaintitiedot:

- museoviraston muinaisjäännösrekisteri
www.paikkatietoikkuna.fi

Kaupunginmuseon yhteystiedot

Muinaismuistolaki

 

Kankaanpää Suomusjärven kulttuurin kartalla.

 

TEKSTEJÄ JA ÄÄNITTEITÄ

Arkeologi Leena Koivisto:
Muinaismuistolaki ja metallinpaljastin (mp3)
Luento 27 min. Kankaanpään kaupunginmuseo 16.9.2014, tallenne P. Luodetlahti.

Arkeologi Leena Koivisto:
Kankaanpään muinaisjäännökset (mp3)
Luento 44 min. Kankaanpään kaupunginmuseo 16.9.2014, tallenne P. Luodetlahti.

www.kankaanpaa.fi/kyronkankaantie

Suometar 1856: Kankaanpäästä, elokuussa